Arita Fug & Flis Rens - Shoparita.no
Arita Fug & Flis Rens - Shoparita.no
Arita Fug & Flis Rens

Arita Fug & Flis Rens

Normalpris
259,00 kr
Utsalgspris
259,00 kr
Inkl.mva. Levering blir beregnet i kassen

Arita Fug & Flis er et vanntynnbart biologisk nedbrytbart konsentrat, med naturlig organisk syre. Det er et skånsomt og veldig effektivt rengjøringsmiddel for fasader, betongprodukter, teglsteinsfasader, naturstein,keramiske fliser m.m.
Effektiv som rengjørning etter fuging av fliser. Rengjør fliser, fjerning av fugeslør, sementfuger samt salt- og kalkavleiringer både innen- og utendørs.

BRUKSOMRÅDER: Fliser, klinker, sementfuger. Kalkutfellinger og fugeslør. Kalkavleiringer i dusj & bad. Fasader betong, teglstein, puss.

BRUKSANVISNING: Påfør Arita Fug & Flis som den er, eller uttynnet opp til 1:5 med vann på den overflaten som skal renses. La Arita Fug & Flis virke 2 - 3 minutter og skrubb med en hard kost e.l (ikke av metall). For fasadevask brukes samme prodsedyre og blandingsforhold, men her med høytrykkspyler. Skyll godt med rent vann, etter rens. OBS: Anbefalt bruk av gummihansker og vernebriller ved håndtering og bruk av produktet. For ytterligere informasjon, se eget datablad. Skal ikke brukes på polerte overflater av marmor og granitt. Prøv alltid på et lite område før fullskala rens.

EGENSKAPER: Klar fargeløs væske. Densitet 1,09kg/liter.

SIKKERHETSREGLER: Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øyne. Ved kontakt med øyne, bør linser fjenes, skyll straks med store mengder vann. Ved svelging, kontakt lege snarest og vis denne etikett/ flaske. Telefonnummer til giftinformasjonssentralen er: +47 22 59 13 00 eller akutt 113.

FORBRUK: 5 - 8 m2/kg, avhengig av overflatens porøsitet og urenhetens karakter som skal renses.

OPPBEVARING: Lagres kjølig og i godt lukket emballasje i godt ventilert rom. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares frostsikkert.

Last ned sikkerhetsdatablad.