Arita Olje og Fettfjerner - Shoparita.no

Arita Olje og Fettfjerner

Normalpris
599,00 kr
Utsalgspris
599,00 kr
Inkl.mva. Levering blir beregnet i kassen

Arita Olje & Fettfjerner fjerner white sprit, tennvæske, diesel, olje, parafin og bensin. Dyprensende effekt som til og med bryter ned og fjerner lukt fra søling med oljebaserte produkt.

Arita Olje & Fettfjerner benyttes på betong, belegningsstein, heller og naturstein, samt treverk. Fjerner white spirit, tennvæske, diesel, olje, parafin, bensin. Arita Olje & Fettfjerner er en konsentrert bakteriekultur med dyprensende effekt som til og med bryter ned og fjerner lukt fra søling med oljebaserte produkt.

PÅFØR Arita Olje & Fettfjerner ufortynnet på området som er tilsølt av oljebaserte produkter som for eksempel white spirit, tennvæske, diesel, olje, parafin og bensin.

Arita Olje & Fettfjerner er en konsentrert bakteriekultur med dyprensende effekt. Den bryter ned og fjerner til og med lukt fra oljesølet. Olje- og Fettfjerneren aktiveres umiddelbart når den er påført overflaten og i kommer i kontakt med oljebaserte flekker/søl. På gamle flekker med olje må en skrubbe med en korthåret stiv børste (ikke metal) for å bryte igjennom overflatehinnen.

Arita Olje & Fettfjerner gir en rask, økologisk, nøytraliserende, effektiv, forebyggende og langsiktig behandling, uten bruk av sterke kjemikalier eller andre bakteriedrepende midler.

FARE: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.
Inneholder 1,2-BENZISOIAZOL-3 (2H)-ON. Kan gi en allergisk reaksjon. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansikts-skjerm.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontakt- linser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONS- SENTER / en lege.

INNEHOLDER: ALCOHOLS, C9-11 ETHOXYLATED. 

Last ned sikkerhetsdatablad.