Arita Trevirke Impregnering - Shoparita.no
Arita Trevirke Impregnering - Shoparita.no

Arita Trevirke Impregnering

Normalpris
449,00 kr
Utsalgspris
449,00 kr
Inkl.mva. Levering blir beregnet i kassen

Arita Trevirke er designet basert på treoverflatens egenskap. En kombinasjon av vannbase og nyeste teknologi, som avviser vann uten å forandre det naturlige utseende på overflaten. Benyttes som ekstra beskyttelse mot råte på fuktutsatte overflater og kuttsoner på kledning. Arita Trevirke teknologien beskytter mot fuktutsatte områder over mark, dette gjør produktet allsidig og lett å bruke.

BRUKSOMRÅDER: Alle typer trevirke som - furu, gran, eik, lerk, hardwood, fra hagemøbler til endeved på bordkledning.

PÅFØRING: Overflaten må være ren og tørr. Produktet er klart til bruk og skal ikke tynnes. Påfør Arita Trevirke med pensel, rulle, eller lavtrykkssprøyte. Tørk bort evt. overskudd etter påføring med en nal eller lofri fille/klut.
Trykkimpregnert og lignende behandlet trevirke bør være 6-8 mnd.gamelt før en påfører Arita Trevirke. Ved bruk som primer, før en maler eller beiser, må det maks gå 2timer etter påføring av Arita Trevirke.
Herdetid er 24 timer. Full effekt oppnås 48 timer etter påføring av produktet.
Påføringstemperatur over 6 grader anbefales.

FORBRUK: 6-8 m2 / L

EGENSKAPER: Gulaktig vannbasert emulsjon. Endrer ikke overflatens utseende etter påføring. Produktet må ikke utsettes for frost. Oppbevares i originalbeholder.

SIKKERHET: Unngå kontakt med hud eller øyne. Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon ved spraying. Ved kontakt med øyne skyll med vann. Ved svelging, drikk store mengder vann og kontakt lege, fremvis denne etikett eller SDB.

Last ned sikkerhetsdatablad.